Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-24 09:28:00

MedicPen AB: Uppdatering från MedicPen

Bolaget lanserar ny hemsida, VD presentation från bolagstämman och samtliga tecknade sina erbjudna personaloptioner

Ny hemsida

Som MedicPen kommunicerat tidigare har bolaget för avsikt att förbättra sin marknadsföring och specifikt stärka den digitala delen. Detta för att tydligt kommunicera värdet av Medimi®Smart, nå en bredare kundbas samt positionera oss mot alternativa lösningar inom dispensering.  Målet är att säkerställa att MedicPens erbjudande alltid är med i utvärderingen av lösningar för medicindispensering i de nordiska länderna. Både inom privat och offentlig sektor. Centralt i detta är en tydlig och väl fungerande hemsida. Därför lanserar vi idag MedicPens nya hemsida. Samma adress men med bättre innehåll och tydligare struktur.

Video av VD Jan Anderssons anförande från bolagsstämman 10 juni

Då corona satt hinder för ett bredare deltagande på MedicPens bolagstämma har VD Jan Andersson spelat in sitt anförande från stämman på video. I filmen sammanfattar Jan de viktigaste händelserna 2019 samt talar om status och fokus för bolaget de kommande 12 månaderna. Följ länken, www.medicpen.com, till MedicPens nya hemsida där den finns tillgänglig på framsidan.

Personaloptioner

En av agendapunkterna på bolagstämman var ett erbjudande att teckna optioner avseende aktier i MedicPen riktat till personal och styrelse. Totalt 1 000 000 optioner till ett pris av 0,07 SEK erbjöds, 100 000 till var och en anställd och styrelsemedlem. Samtliga tecknade sina erbjudna optioner.

Jan Andersson
CEO/VD
0733 600196
jan.andersson@medicpen.com

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB