Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-26 11:37:52

Blick Global Group AB: VD Erik Ahlberg intervju med Analyst Group

Blick Global Group kontaktades av Analyst Group för en intervju. 

Intervjun i sin helhet går att läsa här: Intervju med VD Erik Ahlberg

(https://www.analystgroup.se/textintervju/intervju-med-blick-globals-vd-erik-ahlberg/)

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration