Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-07-02 10:50:23

Blick Global Group AB: Blick Global Group tidigarelägger delårsrapport

Blick Global Group tidigarelägger rapportering av andra kvartalet till måndagen den 20 juli. 

Blick Global Group tidigarelägger delårsrapporten till måndagen 20 juli. Tidigare rapporterat datum var den 30 juli.

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration