Press release from Companies

Publicerat: 2020-07-03 09:33:00

MedicPen AB: Malmö stad startar pilotprojekt med MedicPens lösning Medimi®Smart

Efter en snabbupphandling av pilotprojekt för läkemedelsrobot i Malmö stad vinner MedicPen projektet.

MedicPen svarade i juni på en snabbupphandling från Malmö stad. Malmö stads funktionsstödsförvalting vill genomföra ett pilotprojekt för en läkemedelsrobot som kan följa upp vårdtagares medicinhantering i realtid. Denna beskrivning passar väl in på MedicPens lösning med Medimi®Smart och ett anbud skickades in där MedicPen mötte alla funktionskriterier. Efter att Malmö stad utvärderat funktion och kommersiella villkor tilldelades MedicPen projektet.

Piloten kommer att starta i augusti/september 2020. Längden är inte kommunicerad från Malmö stad ännu men omfattar initialt ca 10 vårdtagare.

MedicPens VD Jan Andersson kommenterar: "Det känns riktigt bra att vinna snabbupphandlingen och få introducera MedimiSmart i Malmö som är Sveriges tredje största stad. Vi vet från erfarenheter att de som testat vår lösning är mycket nöjda, TIM kommunerna i Danmark och senast Lunds Kommun. Detta visar åter igen att vår lösning, Medimi®Smart, är konkurrenskraftig kommersiellt och funktionellt står upp mycket bra mot lösningar som använder dospåsar. Vårt beslut att öka vårt kommersiella fokus är därför helt rätt"

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), VD Jan Andersson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, mobil 0733-600196.

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2020.

Jan Andersson
CEO/VD
0733 600196
jan.andersson@medicpen.com

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB