Hem

Reports

Publicerat: 2020-07-20 08:10:33

Blick Global Group AB: Delårsrapport 2

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2020

Utvecklingen har under delåret varit fortsatt positiv med en omsättning om 12 722 KSEK (2 796).

EBITDA förstärktes under delåret till 2 846 KSEK (-12 952).

Utvecklingen har under andra kvartalet varit positiv med en omsättning om 6 333 KSEK (1 285).

EBITDA under andra kvartalet uppgick till 1 211 KSEK (- 7 734).


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Bolaget genomförde ett namnbyte till Blick Global Group.

Huvuddelen av världens sportevenemang ställdes in under kvartalet.

Flertalet nya kunder till teknikplattformen gav en breddning av affären.

Bolaget redovisade positivt EBITDA varje månad.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Styrelsen ändrades genom utträde av ordförande och en ledamot. Johannes Thomhave valdes till ny ordförande. Soheil Amorpour och Joakim Dahl omvaldes.


VD-ORD

Det är med stor ödmjukhet som vi kan konstatera att Blick Global Group, genom vårt gedigna dotterbolag Wiget Group, under första halvåret 2020 förmådde att fortsätta utveckla vår affär med positivt utfall. Det betyder väldigt mycket för oss och vi känner ett stort självförtroende i att vi som enhet står väl rustade för det vi kan påverka framledes.

Andra kvartalet präglades av vår nya verksamhet som AdTech-bolag inom iGaming och en pandemi som innebar stor osäkerhet för oss som är exponerade inom sportsektorn. Kvartalet gav därför ett styrkebesked av såväl vårt tekniska erbjudande som organisationens snabba omställningsförmåga.

Under perioden ställde vi om från sport till andra vertikaler såsom kasino, poker och lotterier samtidigt som vi fick in nya kunder som kunde driva kampanjer med väldigt kort startsträcka. Detta sammantaget innebar att vi lyckades uppnå en EBITDA om 1 211 KSEK i andra kvartalet och en EBITDA om 2 846 KSEK på halvåret. Det råder fortfarande ovisshet kring pandemins utveckling och hur den kommer att påverka omvärlden globalt. Vi kan dock konstatera att andra kvartalet var en speciell period för idrottsevenemang i stort och att en möjlig normalisering av sport andra halvåret 2020 borde gynna vår affär ytterligare.

Vi ser att verksamheten har potential med skalmöjligheter till väldigt intressanta nivåer.

För att återgå till hårda värden så konstaterar vi som sagt ett EBITDA om 2 846 KSEK på halvårsbasis att jämföras med samma period förra året på -12 952 KSEK. Det påvisar att de kraftfulla förändringar vi har genomfört i verksamheten börjar ge frukt. Att affären dessutom visar sig hålla för de extrema förhållanden vi har sett under andra kvartalet ger oss en känsla av att vi förvisso har massor kvar att göra men att vi verkligen är på rätt väg.

 

Erik Ahlberg, VD Blick Global GroupLäs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration