Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-07-28 13:21:14

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics AB och Vikand Solutions LCC har undertecknat ett memorandum of understanding

Medfield och Vikand är överens om att undersöka och utveckla möjligheten att marknadsföra och sälja MD100-teknologin inom sjöfartsbranschen. Det första steget i samarbetet blir att identifiera ett lämpligt kryssningsbolag som vi tillsammans med kan definiera en maritim pre-hospital vårdprocess med MD100, och på så sätt ta fram ett konceptbevis för denna bransch.

Vikand Solutions LCC är ett ledande bolag inom maritim sjuk- och hälsovård med bas i Fort Lauderdale, USA. Vikand har i första hand sina kunder inom kryssnings- och yacht-segmenten och tillhandahåller bland annat pre-hospitala sjukvårdstjänster till fler än 170 kryssningsfartyg med årligen cirka 14 000 000 passagerare och 120 000 fartygsbefäl.

"Medfield har en mycket intressant teknologi och vi ser fram emot att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete" säger Len Quist Sr VP and GM, Vikand.

"Det är mycket glädjande att tillsammans med Vikand utveckla möjligheterna att tillgodose patientens behov av snabb och kvalificerad vård till sjöss" säger Stefan Blomsterberg, CEO.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2020, kl.13.20.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group