Press release from Companies

Publicerat: 2020-08-05 12:33:00

MedicPen AB: Tilldelning av pilotprojekt till MedicPen AB av Malmö Stad överklagas

MedicPen AB svarade i juni på en snabbupphandling från Malmö stad. Malmö stads funktionsstödsförvalting ville genomföra ett pilotprojekt med en läkemedelsrobot som kan följa upp vårdtagares medicinhantering i realtid. Denna beskrivning passade väl in på MedicPens lösning med Medimi®Smart och ett anbud skickades in. MedicPen AB konkurrerade med Evondos AB i upphandlingen. Efter att Malmö stad utvärderat funktion och kommersiella villkor tilldelades MedicPen projektet i slutet av juni.

Evondos AB motsätter sig tilldelningen och en ansökan om överprövning har skickats in till förvaltningsrätten i Malmö som kommer hantera ärendet. Fram tills ett nytt beslut i ärendet är fattat kan inte Malmö Stad ingå kontrakt med någon leverantör i snabbupphandlingen i fråga. När ett nytt beslut kommer att fattas är inte kommunicerat ännu.

Jan Andersson
CEO/VD
0733 600196
jan.andersson@medicpen.com

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB