Hem

Reports

Publicerat: 2020-08-14 07:00:00

Amido AB (publ): Amido delårsrapport april-juni 2020

Amidos återkommande intäkter under perioden ökade med 27 procent medan nettoomsättningen för första halvåret ökade 21 procent till 7,1 miljoner (5,9).

Amido har fortsatt växa under pandemin med en 27 procentig ökning av SaaS-intäkterna. Istället för att permitera har vi kunnat rekrytera och se vår omsättning för första halvåret uppgå till 11,5 miljoner (7,8).

Det och mer kan du höra i videon välkomstintroduktionen till kvartalsrapporten.
 

 

Andra kvartalet i siffror 

  • Antalet digitala nycklar ökade till 728 719 (627 300). 

  • Omsättningen uppgick till 5,4 MSEK (4,1).
  • Aktiverat arbete uppgick till 2 MSEK (0,9).
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -0,6 MSEK (0,3).
  • Resultatet före skatt uppgick till -1,2 MSEK (0,1).
  • Abonnemangsstockvärde 134,1 MSEK (104,8).

Perioden januari - juni i sammandrag

Omsättningen för första halvåret uppgick till 11,5 MSEK (7,8) och investeringar i utvecklingsarbete uppgick till 4,4 MSEK (1,8). EBITDA uppgick till -0,2 MSEK (0,6) och resultatet före skatt uppgick till -1,4 MSEK (0,1).
 

Investeringar och finansiell ställning

Kassaflödet för Bolaget från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick under kvartalet till -0,7 MSEK (0,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,9 MSEK (-1,5). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under samma period till -2 MSEK (-0,9).

Från finansieringsverksamheten var kassaflödet 0 MSEK (1,5).

Periodens kassaflöde uppgick till -3 MSEK (-0,9).

Ej kassaflödespåverkande poster i form av avskrivningar uppgick till 0,6 MSEK (0,2).

Balansomslutningen uppgick i periodens slut till 32,4 MSEK (14,5) och soliditeten var 84 procent (63).

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Amido är Frihet, Enkelhet och Säkerhet

Vår vision är administrationsfria och öppna passersystem där du får full frihet att välja det som är bäst för varje dörr. Detta gör vi genom vår plattform Alliera som förenar många olika passersystem så de enkelt kan skötas online genom ett gränssnitt – många fabrikat, ett system.

Alliera används av fastighets- och bostadsbolag, kommuner, lärosäten och landsting samt i industrin.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amido AB (publ)