Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-08-17 10:26:49

EQL Pharma AB: Poströstning EQL Pharma årsstämma 2020

Årsstämma i EQL Pharma AB (publ), 556713-3425, hålls torsdagen den 27 augusti 2020 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Stortorget 1 i Lund.

Enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för EQL Pharma AB (org.nr. 556713-3425) ("EQL Pharma") beslutat att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Om aktieägare vill utöva sin rösträtt genom poströstning före årsstämman ska komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, vara EQL Pharma tillhanda senast den 25 augusti 2020 kl. 16:00.

Instruktioner för tillvägagångssätt samt formulär för poströstning finns tillgängligt på bolagets hemsida: http://eqlpharma.com/investerare/arsstamma/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 18 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2020 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 9 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB