Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-08-21 11:44:03

EQL Pharma AB: Linda Neckmar föreslås som ny styrelseledamot i EQL Pharma AB för inval vid årsstämman den 27 augusti 2020

Linda Neckar (född 1973) har 25 års erfarenhet från hälso- och läkemedelsindustrin, på både mindre och större bolag, där hon har haft ledande positioner inom affärsutveckling, marknad och försäljning, kontraktsförhandling och projektledning.

Från 2011 till 2019 var Linda anställd hos Probi AB, där hon arbetade med marknadsföring och försäljning, förvärv och produktion, under ett antal år i koncernens ledningsgrupp. Tidigare i sin karriär var Linda anställd som affärsutvecklare på Bioinvent, där hon bland annat skrev licensavtal med Bayer och Misubishi Tababe Pharma.

Linda är idag anställd av Chr Hansen A/S med globalt ansvar för kommersiell utveckling inom affärsområdet Human Health.

Sedan 2017 arbetar Linda även som styrelseledamot i flera bolag inom Life science. Hon har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds tekniska högskola.

"Vi välkomnar Linda som ny ledamot i styrelsen. Hennes bakgrund är mycket relevant och matchar EQL behov under bolagets tillväxtresa ", säger Christer Fåhraeus, ordförande i valberedningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 18 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2020 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 9 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration