Press release from Companies

Publicerat: 2020-08-31 15:10:00

MedicPen AB: Medimi®Smart vinner digitaliseringspris i Danmark

TIM Projektet (Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering) som letts från Hjörrings kommun vann publikens pris när det årliga digitaliseringspriset delades ut i Danmark nyligen. TIM projektet är baserad på MedicPens lösning Medimi®Smart. Utrullning och utveckling av TIM-projektet har gjorts i samarbete mellan 9 kommuner på Jylland och MediCare-konsortiet där MedicPen ingår. Priset delas ut årligen av den Danska Digitaliseringsstyrelsen i samarbete med andra danska IT-aktörer.

I ett pressmeddelande* kommenterar Hjörrings Kommun priset: "Hantering av läkemedel är en stor utmaning inom sundhetsväsendet i Danmark. Med MediCares lösning där MedimiSmart ingår har man uppmätt en följsamhet till recept på över 99 %. Tack vare detta ökas både trygghet och säkerhet för vårdtagaren. Samtidigt ökas även effektiviteten för vårdpersonalen". Ordförande för styrgruppen Heidi Madsen kommenterar vidare: "Vi är mycket stolta över priset eftersom vi på ett bra sätt lyckades skapa innovation i och med förbättrad säkerhet och hantering av medicin. Ett mycket gott samarbetet mellan kommunerna och MediCare är anledning till det goda utfallet.

MedicPens VD Jan Andersson kommenterar: "Vi är mycket nöjda med utmärkelsen. Det bevisar åter igen värdet av MedicPens lösning Medimi®Smart och att vi påverkar följsamheten och effektiviteten inom sjukvården. Precis som Heidi Madsen säger beror det goda utfallet på att lösningen är utvecklad i tätt samarbete mellan vårdpersonal, patienter och MediCare som lösningsleverantör."

Det framgångsrika projektet är sedan början av året omvandlat till ett ramavtal (2+2 år) med samtliga TIM kommuner för en bred utrullning av lösningen.

*Press meddelande: 27.8.2020 17:04:12 CEST | Hjørring Kommune

Jan Andersson

CEO/VD MedicPen
0733 600196
jan.andersson@medicpen.com

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB