Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-09-17 10:38:18

EQL Pharma AB: Phenoxymethylpenicillin EQL Godkänt

Läkemedlet Phenoxymethylpenicillin EQL, granulat för oral suspension 50mg/ml, 100mg/ml samt oral lösning 250mg/ml, har blivit godkänt för försäljning av danska Läkemedelsverket. Inom kort förväntas även godkännande i Sverige.

Phenoxymethylpenicillin EQL är ett receptbelagt antibiotikum som används för att behandla vanliga bakteriella infektioner som t ex öroninflammation och borrelia hos barn och vuxna.

Phenoxymethylpenicillin EQL innehåller fenoximetylpenicillin, en substans som funnits registrerad som granulat till oral lösning/suspension i Sverige sedan 1978 under varumärket Kåvepenin®. Marknaden för fenoxmetylpenicillin granulat till oral lösning/suspension är ca 20 MSEK i total årlig försäljning i Sverige och Danmark.

Produkten förväntas lanseras under EQL Pharmas tredje finansiella kvartal, 2021/22.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 18 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2020 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 9 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration