Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-09-29 15:42:24

Blick Global Group AB: Styrelseledamot lämnar Blick Global Group AB

Styrelseledamot Joakim Dahl har idag begärt eget utträde ur styrelsen i Blick Global Group AB. 

Efter flera år som ledamot i styrelsen har idag Joakim Dahl lämnat sitt uppdrag för att kunna koncentrera sig på sin egen konsultverksamhet.

"Jag vill tacka Joakim Dahl för de många år av styrelsearbete och i synnerhet de senaste 2,5 åren sedan jag tillträdde som VD. Det har varit en spännande tid med stora förändringar i Blick Global Group och Joakim har bidragit till att genomföra den förändringen som idag givit oss en stark position för fortsatt lönsam tillväxt", säger vd Erik Ahlberg.

Styrelsen består härmed av ordförande Johannes Thomhave samt ledmöterna Soheil Amorpour, Marcus Petersson och Erik Fischbeck. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration