Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-07 13:50:08

Blick Global Group AB: Tidigare styrelseledamöter i Blick Global Group AB återinvesterar sitt styrelsearvode i bolaget

Detta möjliggörs genom en nyemission om totalt 352 942 aktier enligt följande:

Staffan Lindgren 98 000 SEK till kurs 0,5950 SEK vilket utgör 164 706 aktier.

Peter Bertilsson 56 000 SEK till kurs 0,5950 SEK vilket utgör 94 118 aktier.

Joakim Dahl 56 000 SEK till kurs 0,5950 SEK vilket utgör 94 118 aktier.

 

Det totala antalet aktier i Blick Global Group kommer vid registrering att öka till 146 703 530 vilket motsvarar en utspädning om 0,2 procent, beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier efter emissionen. Aktiekapitalet kommer att öka med 210 000 kronor. De nyemitterade aktierna beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 25 oktober.


Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB