Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-08 16:56:54

Blick Global Group AB: Förtydligande gällande gårdagens pressmeddelande

På uppmaning av Spotlight förtydligar härmed bolaget gårdagens PM om att tre tidigare styrelseledamöter återinvesterar sitt styrelsearvode.

De tre tidigare styrelseledamöterna valde att kvitta sitt arvode i stället för kontant ersättning. Teckningskursen (0,5950 SEK) sattes till den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de tio (10) handelsdagar som följde omedelbart efter den 14 september 2020. Ingen av dessa  ledamöter är idag aktiva i bolaget. Aktiekapitalet kan öka med högst 39233,84 kronor.

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration