Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-12 08:30:00

Blick Global Group AB: Blick Global Group AB (publ) beslutar om en riktad nyemission av aktier som delbetalning av den första tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Wiget Group AB i juni 2019

Styrelsen i Blick Global Group AB har beslutat om en riktad nyemission av högst 11 061 285 aktier. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma Cronus Holding AB med 9 291 480 aktier och Pixar Tech AB med 1 769 805 aktier.

Styrelsen i Blick Global Group AB har beslutat om en riktad nyemission av högst 11 061 285 aktier. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma Cronus Holding AB med 9 291 480 aktier och Pixar Tech AB med 1 769 805 aktier. Teckningskursen per aktie ska uppgå till 0,5950 SEK vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de tio (10) handelsdagar som följde omedelbart efter den 13 september 2020. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen i samband med förvärvet av Wiget Group AB och med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 3 juli 2020 åtagit sig att emittera så som tilläggsköpeskilling.

 

"Transaktionen ger oss ett market cap på nära 100MSEK vilket innebär 300 procent tillväxt sedan vi påbörjade arbetet med turn around för två år sedan. Givet scenariot att vi fortsätter växa så stärker detta möjligheterna att förvärva fler bolag som bidrar till automatisering och lönsamhet för våra iGaming-kunder. Denna första tilläggsköpeskilling är en viktig milstolpe för Blick och Wiget men det här är bara början på vår satsning tillsammans", säger vd Erik Ahlberg.

 

Det totala antalet aktier i Blick Global Group AB kommer vid registrering att öka till 161 470 577 aktier vilket motsvarar en utspädning om 6,85 procent, beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier efter emissionen. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 1 229 597,87 kronor.

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, vd Blick Global Group AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se https://blickglobalgroup.com

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB