Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-12 15:20:22

Medfield Diagnostics AB: Medfield ökar marknadsfokus i Australien

Medfield diagnostics AB och Palser Sales and Marketing Consulting har skrivit avtal om att genomföra en rad aktiviteter för att öka Medfields närvaro i Australien

Avtalet med Palser Sales and Marketing Consulting innebär ett ökat fokus på att stärka Medfields närvaro i Australien och att söka nya strategiska samarbeten för både utveckling och kommersialisering. Förväntat resultat av samarbetet är ytterligare utvecklingsprojekt samt avtal för försäljning och distribution i Australien.

Medfield Diagnostics AB är sedan februari 2017 engagerad i ett forskningsavtal med Hunter Medical Research Institute (HMRI) i Newcastle, New South Wales. Vid HMRI pågår sedan 2018 en strokestudie med MD100 Strokefinder från Medfield. Studien planeras utökas till att också omfatta ambulanssjukvården i Newcastle. På detta sätt kommer ytterligare värdefull information kunna inhämtas och användas i arbetet med att etablera Medfields mikrovågsteknik i den pre-hospitala akutsjukvården i Australien.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2020, kl.15.20.

Stefan Blomsterberg
CEO
stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB