Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-16 10:48:10

EQL Pharma AB: Folsyra EQL Pharma Godkänt

Läkemedlet Folsyra EQL Pharma, tablett 1 mg, har blivit godkänt för försäljning i Sverige av Läkemedelsverket.

Folsyra EQL Pharma är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla folatbrist eller ett ökat folatbehov vid t ex glutenintolerans eller graviditet.

Folsyra EQL Pharma innehåller folsyra, en substans vilken i kroppen omvandlas till folat (vitamin B9) en vitamin som naturligt fås via kosten, framförallt från grönsaker och bröd. Marknaden för receptbelagd folsyra 1 mg är ca 23 MSEK i total årlig försäljning i Sverige.

Produkten förväntas lanseras under EQL Pharmas första finansiella kvartal, 2021/22.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 18 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2020 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 9 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration