Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-21 11:15:00

MedicPen AB: Region Midtjylland skriver kontrakt med MedicPen för längre test av Medimi®Smart

Som tidigare kommunicerats har MedicPen och region Midtjylland under en tid planerat för en längre test av MedicPens lösning Medimi®Smart för medicinhantering. Testen är en del av ett större projekt i regionen med målsättningen att förbättra medicinhanteringen. Parterna har nu skrivit ett kommersiellt avtal över ett år med intentionen för bredare utrullning vid bra resultat.

Den initiala planen var att starta samarbetet under sommaren 2020, men Covid-19 försenade projektet. MedicPens lösning Medimi®Smart kommer initialt att implementeras i fyra kommuner inom regionen för att sedan expandera om allt faller väl ut.

Jan Andersson, MedicPens VD kommenterar: "Vi är mycket nöjda med att vi fått detta samarbete på plats och den goda dialog vi har med region Midtjylland. Vi ser mycket fram emot implementeringen och att bygga vidare på de goda resultaten vi åstadkommit med vår lösning i Danmark."

Implementeringen startar med integration till kommunens IT-system som första steg. Planen är att de första patienterna startas upp under senhösten 2020.

Jan Søe Dybdal, Centerchef på Fælles Service Center Midtjylland, kommenterar vidare "Vi är mycket nöjda med att få avtalet på plats och starta upp. Vi har följt de goda resultaten med Medimi®Smart i TIM-kommunerna. Vi tror att MedicPens lösning kan addera mycket värde för oss och vi ser fram emot resultaten"

Regionen består av 19 kommuner och har totalt 1,3 miljoner invånare.

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), VD Jan Andersson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, mobil 0733-600196.

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 october 2020.

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB