Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-03 07:47:30

Medfield Diagnostics AB: Equinor uppgraderar MD100 "Strokefinder"

Medfield och equinor har träffat ett tilläggsavtal för att reglera uppgradering av MD100 "Strokefinder" till senaste revision 4.1

Avtalet omfattar de sex instrument som i dag används i strokestudien "MODS" på Universitetssjukhusen och i luftambulansen i Stavanger och Bergen. Avtalet stärker också det strategiska samarbetet mellan parterna.

Medfield och Equinor har sedan 2015 samarbetat med akutsjukvården i Norge för att utveckla effektiva vårdprocesser för omhändertagande av stroke och traumatisk hjärnskada i en offshore-miljö. En del i detta samarbete är de kliniska studier som bedrivs vid Stavanger Universitetssjukhus, Bergen Universitetssjukhus och Luftambulansen i Stavanger och Bergen. Utöver kliniska studier genomförs också användarstudier i offshoremiljö.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2020, kl.08.00.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB