Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-04 09:15:00

MedicPen AB: Ringsted kommun väljer Medimi®Smart

Ringsted kommun på Själland i Danmark vill förbättra följsamhet och effektivitet i sin medicinhanteringen. Kommunen ser Medimi®Smart som en bra lösning för att uppnå sina målsättningar och har därför ingått ett kommersiellt avtal med MedicCare-konsortiet där MedicPen ingår. Avtalet löper över ett år med option för förlängning och bredare utrullning vid bra utfall.

Den detaljerade implementeringen startar nu och förväntningen är att de första vårdtagarna startar upp i slutet av 2020.

Jan Andersson, MedicPens VD kommenterar: "Mycket tillfredställande att Ringsted valt att arbeta med oss. Ringsted kontaktade oss innan sommaren för att diskutera sina utmaningar inom hantering av medicin och tillsammans förstod vi snabbt att vår lösning kan tillfredsställa kommunens behov. Detta är såklart ett viktigt kontrakt för oss som visar att vårt hårda arbete med vår marknadsföring och försäljning nu börjar ge resultat"

Martin Holmsgaard Rubini, Projektledare, Ringsted kommun, kommenterar vidare "Vi är mycket nöjda med att få avtalet på plats och starta upp. Tidigt i diskussionen om Medimi®Smart stod det klart att den unika lösningen med separat hantering av medicinen i kassetter, erbjuder fördelar som traditionella lösningar med dospåsar eller dosetter inte kan leverera. Det skall bli mycket intressant att implementera och förbättra vår hantering."

Ringsted kommun är en del av region Själland. Kommunen har ca 35.000 invånare.

För mer information kontakta MedicPen AB (publ), VD Jan Andersson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, mobil 0733-600196.

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2020.


MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB