Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-11 09:48:17

Amido AB (publ): Smart passage i Växjö

I ett pilotprojekt i Växjö kommer ambulanspersonal snabbare åt nödställda tack vare Smart passage från SOS Alarm. Projektet görs i samarbete med Region Kronoberg, Växjö kommun och Växjöbostäder och innebär att ambulanspersonalen genom digitala nycklar kommer in i den fastighet ett 112-larm kommer ifrån.

Region Kronoberg ni är första region att testa Smart passage för ambulansen. 

– Vi tror att det här kan ge hälsovinster och till och med rädda liv. Tiden från larm till att ambulansen är på plats är ofta kritisk. Smart passage kapar värdefulla sekunder på utryckning och transport, säger Roland Gustbée (M), ordförande i Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd.

Vad säger SOS Alarm om piloten i Växjö?
- Vid ambulansutryckningar kan varje sekund vara livsavgörande. Genom att ansluta fastigheten till Smart passage kan insatstiden minska avsevärt, säger Malin Cohn, tjänsteutvecklare på SOS Alarm.

Omfattning
Större delen av alla elektroniska låssystem i hela Växjö deltar, vilket regelbundet leder till att ambulanspersonalen får snabbare tillträde och då löper de inte samma risk att bli stående utanför en entré med svårigheter att ta sig in. Piloten planeras pågå i fyra månader.

Johnny, du är vd på Amido som gör teknikplattformen som SOS Alarms Smart passage är byggd på, vad har ni att säga om piloten?

- Storleken är en smula häftigt. Ofta brukar piloter vara en eller några fastigheter men detta är på en helt annan nivå. 

- Entusiasmen hos deltagarna har också varit märkbar vilket gjort att piloten växte under förberedelserna. När Växjöbostäder fick frågan om vara med så var det ingen tvekan om att medverka till att göra detta möjlig och samma sak på kommunen, det är ett nöje att jobba med båda.

Vad har ni dragit för lärdomar hittills?

- Från Amidos sida så är det nog hur fort det gick när vi faktiskt kunde börja konfigurera. Det som tar kalendertid är beslutsprocesser hos olika deltagare.

- Vi ser redan hur ambulanspersonalen sparar tid i utryckningar. Det är bara en tidsfråga innan denna tid resulterar i räddade liv. Stat, kommuner och Regioner äger SOS Alarm som har en livräddande tjänst vilken kan rullas ut till majoriteten av befolkningen, varför vänta?
 
Det skulle göra skillnad på riktigt?

- Ja. Jag hoppas, särskilt i dessa tider, att man skär igenom de långa beslutsprocesser som normalt finns och att Regioner, kommuner och räddningstjänster hör av sig till SOS Alarm och ser till att få bollen i rullning, avslutar Johnny Berlic, vd Amido AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido
Amido levererar tjänster som ska förenkla passageadministrationen för fastighetsägare. Genom Bolagets egenutvecklade plattform Alliera kan fastighetsägare digitalt ge behörighet och därmed bestämma vem som ska ha tillgång till en fastighet. I Amidos webbaserade plattform Alliera, kan kunder administrera sina passagesystem, tvättstugebokningar och digitala nyckelskåp. Alliera är integrerad med flera leverantörer för inpassage vilket leder till att kunden enbart behöver använda ett system för sin 
administration.


Amido är Frihet, Enkelhet och Säkerhet

Vår vision är administrationsfria och öppna passersystem där du får full frihet att välja det som är bäst för varje dörr. Detta gör vi genom vår plattform Alliera som förenar många olika passersystem så de enkelt kan skötas online genom ett gränssnitt – många fabrikat, ett system.

Alliera används av fastighets- och bostadsbolag, kommuner, lärosäten och landsting samt i industrin.


Läs mer hos Cision
Läs mer om Amido AB (publ)

Prenumeration