Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-17 13:25:00

MedicPen AB: MedicPen AB och HEPRO A/S Norge tecknar samarbetsavtal

MedicPen och HEPRO omvandlar nu det LOI (Letter of Intent) som skrevs i våras och tecknar ett samarbetsavtal på den norska marknaden. Avtalet innebär att HEPRO kommer att fungera som leverans, sälj och marknadspartner på den norska marknaden.

Avtalet är icke exklusivt och löper initialt på ett år med option på förlängning. Den gemensamma bearbetningen av den norska marknaden startar i slutet av 2020.

HEPRO är ett norskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer högkvalitativa hjälpmedel och välfärdsteknologi. Målsättningen är att förbättra livskvalitén för vårdtagare samt att öka effektiviteten inom sjuk- och äldrevård. HEPRO ägs av svenska koncernen Addlife och har över 150 ramavtal med norska kommuner. HEPROs erbjudande inom välfärdsteknologi är centrerat runt ett övervakningssystem, HEPRO Respons. HEPRO kopplar sina lösningar till Respons så att vårdtagaren endast har ett användargränssnitt för alla system hen använder. HEPRO Respons används redan i ca 100 kommuner i Norge.

Genom att koppla vår lösning för läkemedelsdispension i hemmet, Medimi®Smart, till HEPRO Respons, kommer MedicPen tillsammans med HEPRO att introducera en unik lösning på den norska marknaden inom läkemedelsdispension.

Jan Andersson, VD MedicPen kommenterar. "Detta är ett mycket viktigt samarbete för MedicPen vilket är helt i linje med vår strategi. Integrationen mellan vårt system och HEPRO Respons kommer att vara en mycket konkurrenskraftig lösning. Tack vare HEPROs marknadsposition i Norge har vi stärkt vår kommersiella räckvidd avsevärt i Norden."

Geir Tore Jakobsen, Administrativ Direktör, HEPRO: "Vi är mycket nöjda med att få samarbetet på plats med MedicPen. Medimi®Smart passar väldigt bra in med vårt erbjudande och med HEPRO Respons. Tack vare Medimi®Smart är det möjligt att göra ändringar av vårdtagarens recept i real-tid, utan besök, vilket gör vår lösning unik på den norska marknaden och adresserar ett viktigt problem inom medicinhantering."

Jan Andersson
CEO/VD
0733 600196
jan.andersson@medicpen.com

MedicPens lösning är utvecklad för att säkra, förenkla och effektivisera läkemedelshantering för vårdtagare och personal genom hela kedjan från läkare till dispensering i hemmet. Tack vare patenterad separat hantering av mediciner från recept till att medicinen tas, kan viktiga fördelar för vårdtagare och vårdgivare uppnås. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB