Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-19 13:02:00

Medfield Diagnostics AB: Traumastudien "MINT" i England är godkänd av Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)

Medfield Diagnostics AB och Kent Surrey Sussex Air Ambulance Service TUnder två år kommer 500 patienter på King’s College Hospital och St George’s Hospital, två av de största traumacenter i UK, att medverka i utvärdering av Strokefinder™ MD100. Studien är ett viktigt steg i att fortsätta utvärdera mikrovågsbaserad skanning för detektion och diagnostik av blödning i huvudet till följd av yttre våld, så kallad traumatisk huvudskada.

Traumatisk huvudskada står för 1.4 millioner besök om året på akutmottagningar i UK. Av dessa klassificeras 10% som moderat till allvarlig och med högre risk för intrakraniell blödning. Dödligheten är cirka 10% i moderata fall respektive 40% i allvarliga fall.

Tidig detektion och bedömning av en patients medicinska allvarlighetsgrad

(triagering) vid intrakraniell blödning är idag en utmaning då det saknas adekvat utrustning för att åstadkomma detta i ambulanser och på akutmottagningar.

Studier visar att en tredjedel av patienterna med intrakraniell blödning till följd av trauma under-triageras och cirka 80% av dessa har en intrakraniell blödning som kräver kirurgiskt ingrepp. Denna under-triagering leder sannolikt till en sämre prognos för patienterna avseende dödlighet och livskvalitet samt leder till signifikant högre vårdkostnader.  

Strokefinder™ MD100 utvecklat av Medfield Diagnostics, är ett bärbart, batteridrivet instrument som med mikrovågsteknik och artificiell intelligens skall detektera stroke samt intrakraniell blödning orsakad av trauma.

Följande parter deltar i studien:

Medfield Diagnostics AB

King’s College Hospital NHS Foundation Trust

Air Ambulance Kent Surrey & Sussex and Lions South East District 

King’s College Hospital

St George’s Hospital

" Det är oerhört glädjande att denna studie, efter flera års intensivt arbete, äntligen påbörjas. Det är väldigt betydelsefullt för Medfield att MD100-systemet utvärderats och godkänts av Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) och att läkare och sjukvårdspersonal, vid två av Londons största traumacenter, kommer att arbeta med MD100 i denna studie."

Säger Stefan Blomsterberg, CEO Medfield Diagnostics AB

Prof, MD, Richard Lyon kommenterar,

‘Air Ambulance Kent Surrey Sussex is committed to improving outcome for trauma patients. Traumatic brain injury represents a significant proportion of the patients we attend. In future, having the ability to scan a patient’s head after an accident could lead to significant improvement in patient care. We are delighted that the Medfield microwave brain scanner has now been approved for use in a clinical investigation in the UK by the MHRA so that we can commence our collaborative research study with King’s College Hospital.'

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020, kl.13.00.rust har fått godkänt av MHRA att påbörja studien av patienter med huvudtrauma.
 

Under två år kommer 500 patienter på King’s College Hospital och St George’s Hospital, två av de största traumacenter i UK, att medverka i utvärdering av Strokefinder™ MD100. Studien är ett viktigt steg i att fortsätta utvärdera mikrovågsbaserad skanning för detektion och diagnostik av blödning i huvudet till följd av yttre våld, så kallad traumatisk huvudskada.

Traumatisk huvudskada står för 1.4 millioner besök om året på akutmottagningar i UK. Av dessa klassificeras 10% som moderat till allvarlig och med högre risk för intrakraniell blödning. Dödligheten är cirka 10% i moderata fall respektive 40% i allvarliga fall.

Tidig detektion och bedömning av en patients medicinska allvarlighetsgrad

(triagering) vid intrakraniell blödning är idag en utmaning då det saknas adekvat utrustning för att åstadkomma detta i ambulanser och på akutmottagningar.

Studier visar att en tredjedel av patienterna med intrakraniell blödning till följd av trauma under-triageras och cirka 80% av dessa har en intrakraniell blödning som kräver kirurgiskt ingrepp. Denna under-triagering leder sannolikt till en sämre prognos för patienterna avseende dödlighet och livskvalitet samt leder till signifikant högre vårdkostnader.  

Strokefinder™ MD100 utvecklat av Medfield Diagnostics, är ett bärbart, batteridrivet instrument som med mikrovågsteknik och artificiell intelligens skall detektera stroke samt intrakraniell blödning orsakad av trauma.

Följande parter deltar i studien:

Medfield Diagnostics AB

King’s College Hospital NHS Foundation Trust

Air Ambulance Kent Surrey & Sussex and Lions South East District 

King’s College Hospital

St George’s Hospital

" Det är oerhört glädjande att denna studie, efter flera års intensivt arbete, äntligen påbörjas. Det är väldigt betydelsefullt för Medfield att MD100-systemet utvärderats och godkänts av Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) och att läkare och sjukvårdspersonal, vid två av Londons största traumacenter, kommer att arbeta med MD100 i denna studie."

Säger Stefan Blomsterberg, CEO Medfield Diagnostics AB

Prof, MD, Richard Lyon kommenterar,

‘Air Ambulance Kent Surrey Sussex is committed to improving outcome for trauma patients. Traumatic brain injury represents a significant proportion of the patients we attend. In future, having the ability to scan a patient’s head after an accident could lead to significant improvement in patient care. We are delighted that the Medfield microwave brain scanner has now been approved for use in a clinical investigation in the UK by the MHRA so that we can commence our collaborative research study with King’s College Hospital.'


Denna information är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-19 13:02 CET.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB