Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-20 11:00:00

MedicPen AB: Finspångs kommun väljer Medimi®Smart

Efter en snabbupphandling av system för läkemedelsrobot av Finspångs kommun, antas Telenta som leverantör. Telentas erbjudande består av MedicPens lösning Medimi®Smart samt deras egen "dygnet runt" support. Kontraktet omfattar minst tio patienter och löper över ett år.

MedicPen svarade på upphandlingen genom sin kommersiella partner Telenta i början av november i år. Affärsmodellen som används är månadsvis abonnemang för lösningen per patient. Leveranserna förväntas starta under december eller i början av 2021.

MedicPens VD Jan Andersson kommenterar: "Vi är mycket nöjda med att Telenta tilldelas denna upphandling. Detta visar att vårt samarbete fungerar mycket bra. Vårt fokus på att öka kännedom om Medimi®Smart, samt säkerställa att upphandlingar reflekterar vår lösning på ett bra sätt, ger god effekt. Detta visar naturligtvis åter igen att Medimi®Smart är en riktigt bra lösning."

Finspångs kommun tillämpar en avtalsspärr på tio dagar. Detta innebär att en eventuell överprövning måste ske inom 10 dagar och att det slutgiltiga kontraktet kan ingås först tio dagar efter tilldelningsbeslutet fattats.

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), VD Jan Andersson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, mobil 0733-600196.

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2020.

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration