Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-25 13:27:15

Medfield Diagnostics AB: VD-brev November 2020

Trots en andra våg i pågående Corona-pandemi hanterar vi följderna av den på ett mycket bra sätt. De flesta i bolaget arbetar hemifrån vilket är det nya normala. Utvecklingsteamet tillbringar dock mycket tid i laboratoriet och gör körningar med den kontinuerligt utvecklade databasen, för att utveckla prestandan på algoritmerna. Jag är stolt över det arbete utvecklingsteamet gör och vi har kompletterat teamet med extra resurser för att kunna optimera träningen av algoritmerna i datorerna.

De uppgraderade instrumenten med adress till Sahlgrenska är till huvuddel levererade och strokestudien VGR01 fortsätter att inkludera patienter. Uppgraderingen av Equinors sex instrument kommer inom kort att påbörjas. Eftersom de ingår i strokestudien MODS i Stavanger och Bergen har vi utvecklat en särskild plan för att kunna fortsätta inkludera patienter under den tid uppgraderingen pågår. Uppgraderingen av instrumenten görs för att skapa bästa förutsättningarna för att kunna verifiera och validera instrumenten i CE-märkningsprocessen. Uppgraderingen ska också underlätta övergången från studieverksamhet till klinisk användning för de organisationer som idag bedriver studier. Strokestudien vid HMRI fortsätter att inkludera patienter i Newcastle, i Australien. Protokollet för ambulansstudien som planeras i Newcastle är under utveckling. Traumastudien MBI01 i Helsingborg är under uppstart och där ses förnärvarande behovet av biomarkörer över. Traumastudien MINT i London är godkänd av Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) vilket är ett fantastiskt och viktigt steg för Medfield. Att MD100 kommer att testas på King College Hospital och St Georges Hospital är ett mycket betydelsefullt steg i att börja etablera mikrovågstekniken i UK. MINT-studien kommer också leda till ett ökat samarbete mellan Medfield och ambulansorganisationen Kent Surray Sussex Air Ambulance Service Trust.

Mikrovågsdata och kliniskt data från de pågående studierna skickas kontinuerligt till Medfield vilket innebär att studierna inte måste slutföras för att skapa värde för Medfield.

Som ett komplement till alla digitala forum som Medfield presenterat i har bolaget annonserat i Affärstidningen Näringsliv och Medtech Forum #3 och kommer i december också att annonsera i ambulanstidningen FLISA Magazin. Jag vill passa på att informera om filmen som Västra Götalandsregionen gjort om Strokestudien VGR01. Den beskriver på ett bra sätt de problem som uppstår i samband med att någon råkar ut för en stroke. Filmen finns på denna länk: https://lnkd.in/ejrAdxH

I december är det inlösen av teckningsoptioner. Handelsperioden är från och med 7 december till den 14 december. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängligt på Medfields hemsida och via er bank. Jag vill påminna er att kontakta er bank eller finansiella rådgivare i detta ärende.

Arbetet med marknadsutveckling har fått ytterligare resurser i Anders Nordin som ny i bolagets styrelse. Det skall bli spännande att fortsätta utveckla detta arbete tillsammans med den erfarenhet som finns bland styrelsens representanter.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV har annonserat om en trendspaning inom medicinteknik för tidig strokedetektion - En aktivitet som görs tillsammans med Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet). MTP-rådet är en expertgrupp med representanter från Sveriges regioner. MTP-rådet har mandat att ge rekommendationer om användning av vissa nya medicintekniska produkter. Målet för rådet är att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av ett urval av nya medicintekniska produkter, för alla patienter i hela landet, så att våra gemensamma resurser används på bästa sätt. Bolaget har därför anmält MD100 till TLV och ser fram emot att få möjlighet att samarbeta med dessa organisationer för att åstadkomma ett ordnat införande av MD100 i alla Sveriges regioner.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB