Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-30 15:00:00

MedicPen AB: Finspångs kommun tar om direktupphandling

Direktupphandling av system för läkemedelsrobot av Finspångs kommun som tilldelats Telenta som leverantör avbryts och tas om. Telentas erbjudande består av MedicPens lösning Medimi®Smart samt deras egen "dygnet runt" support.

Inköpssamordnare från Finspångs kommun låter meddela per den 30/11 2020 att kommunen har beslutat att avbryta rubricerad upphandling på grund av brister i förfrågningsunderlaget. Vidare låter kommunen meddela att upphandlingen kommer att tas om inom en snar framtid.

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), VD Jan Andersson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, mobil 0733-600196.

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020

MedicPen utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration