Reports

Publicerat: 2009-08-19 08:58:24

MedicPen AB: Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2009

Sammanfattning av halvårsrapporten 2009 2009-01-01 - 2009-06-30 (6 månader) - Nettoomsättningen uppgick till 30 469 SEK (0). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 780 211 SEK (-1 942 906). - Resultatet per aktie* uppgick till -0,17 SEK. - Soliditeten per den 30 juni 2009 uppgick till 89,2 %. * Beräknat utifrån 16 207 500 utestående aktier. 2009-04-01 - 2009-06-30 (3 månader) - Nettoomsättningen uppgick till 69 SEK (0). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 327 506 SEK (-1 682 159). - Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 SEK. * Beräknat utifrån 16 207 500 utestående aktier.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2009 - MedicPen inledde den 10 juni 2009 ett samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge avseende genomförande av en klinisk prövning. - MedicPen genomförde under andra kvartalet 2009 en nyemission som tillförde bolaget drygt 4,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionen registrerades efter periodens utgång. Väsentliga händelser efter periodens utgång - Den nyemission som MedicPen genomförde under andra kvartalet registrerades efter andra kvartalets utgång. Efter registreringen ökade antalet aktier till 24 438 477 aktier och aktiekapitalet ökade till 1 539 624,051 SEK. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari - september 2009: 2009-11-11 Bokslutskommuniké för 2009: 2010-02-10

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB