Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-21 08:55:00

MedicPen AB: MedicPen AB kommunicerar målsättningar

Under 2020 har MedicPen arbetat med att skifta från att vara ett utvecklingsbolag till att ha ett kommersiellt fokus. Bolaget har under året kontinuerligt flyttat fram sina positioner för att genomföra skiftet: Ett antal nya kundavtal har signerats, den installerade basen har vuxit och marknadsföringen har förbättrats. Bolaget har även fått kommersiella samarbetsavtal och avsiktsförklaringar på plats på den nordiska marknaden. Detta innebär att MedicPen nu har en bra kommersiell plattform och att det är dags att ta bolaget vidare in i nästa fas. Av det skälet finner MedicPens styrelse, anledning att kommunicera nya långsiktiga målsättningar. Målsättningarna omfattar geografiska målmarknader de närmaste fem åren samt finansiella mål för bolaget inom samma tidsperiod.

Marknadsplan

De marknader som styrelsen beslutat att lansera och marknadsföra Medimi®Smart i är följande:

  • 0 - 1 år: Etablering i Norden förutom Finland
  • 2 - 3 år: Etablering i hela Norden och påbörjad etablering i utvalda länder i Europa
  • 3 - 5 år: Etablering i Nordamerika

Finansiella målsättningar

Följande finansiella målsättningar har antagits av styrelsen:

Nettoomsättning inom fem år:                                            Ca: 100 miljoner SEK/år

Bruttomarginal inom fem år:                                               Överstigande 60 procent

 

Jan Andersson VD MedicPen: "Jag är mycket nöjd med de framsteg vi gjort under 2020 trots de utmaningar vi sett på marknaden relaterat till covid-19. Den plattform vi nu har på plats tillsammans med en garanterad företrädesemission är en mycket bra bas för att ta bolaget in i nästa fas och växa i kontinuerlig takt. Jag ser detta som ett mycket bra avslut på 2020 och ser fram emot att starta upp 2021."
 

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), VD Jan Andersson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, mobil 0733-600196.

Information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2020 kl 8.50.

MedicPen utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration