Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-23 13:12:29

Medfield Diagnostics AB: FÖRSTA ALGORITMEN I MD100 STROKEFINDER ÄR LÅST

MEDFIELD DIAGNOSTICS AB MEDDELAR ATT MAN LÅST DEN FÖRSTA ALGORITMEN FÖR STROKE

Utvecklingsarbetet och den kliniska insamlingen av data har nu resulterat i att den första algoritmen i MD100 har nått en prestanda som bolaget och sjukvården bedömer är tillräckligt hög för att lansera första generationen MD100 på marknaden. Det betyder att Medfield nu låst den första strokealgoritmen. Den kliniska strokedata som ligger till grund för låsningen kommer från pågående strokestudier i Sverige, Norge och Australien.

Vår bedömning tillsammans med klinisk expertis är att en MD100, som i ambulansmiljön kan hjälpa till att skilja strokepatienter från patienter som inte har stroke, tillför ett stort kliniskt värde. På kortare tid än 5 minuter kommer ambulanspersonal få objektiv information som underlag för beslut om patienters vårdbehov. Det möjliggör kortare tid till att rätt behandling kan påbörjas.

Arbetet med att verifiera prestandan har inletts och för detta arbete behövs en ny uppsättning kliniska strokedata. Insamlingen av denna data har redan påbörjats och den kliniska dokumentationen förbereds för CE-certifieringsprocessen.

"Hela teamet har arbetat hårt för att nå denna milstolpe och det är väldigt glädjande att vi lyckats." säger CEO Stefan Blomsterberg


Denna information är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-23 13:12 CET.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB