Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-30 14:27:29

Amido AB (publ): Amido levererar Smart passage till allmännyttigt bostadsbolag

Amido har tecknat avtal för leverans av Smart passage till ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Leveransen påbörjas i januari och beräknas klar i februari varpå den blir publik och lanseras till hyresgästerna.

 Tjänsten omfattar räddningstjänsten då regionen i området ännu inte är integrerad till Smart passage. Omfattningen av avtalet utökas automatiskt till att inkludera ambulansutryckningar så fort det blir tillgängligt i regionen.

Under 2020 har det tecknats avtal med räddningstjänster runt om i landet inom vilkas område över två miljoner människor bor. Det har varit pandemirelaterade förseningar men regelbundna leveranser har kommit igång och allt fler räddningstjänster gör Smart passage obligatorisk framgent.

Samtidigt startades under hösten en storskalig pilot i Växjö där större delen av kommunens och det kommunala bostadsbolagets digitala lås togs med.

Med erfarenheterna från liten och stor skala av Smart passage öppnas nu dörren 2021 för storskaliga anslutningar, där detta avtal, paketerat för allmännyttiga bostadsbolag, är det första att implementeras.

Paketeringen av Smart passage till Allmännyttan skiljer sig från Amidos vanliga ramavtal för Alliera. En kund behöver inte teckna avtal för Alliera för att bli Smart passage kund och bidrar således inte till att antalet digitala nycklar i Alliera ökar. Intäktsmodellen är i form av en SaaS-modell med återkommande intäkter så länge tjänsten används. 

- Det är mycket arbete som har lett fram till att vi kunnat erbjuda kunden denna tjänsten, säger Johnny Berlic vd Amido AB. 

- Det är min förväntan att vi kommer se många sådana här avtal tecknas under nästa år allt eftersom fler räddningstjänster och regioner ansluter. Det är fantastiskt att se det stora intresset från både allmännyttan och privata fastighetsbolag, vem vill inte att räddningsinsatser ska kunna ske snabbare och säkrare?

- Vi ser att detta kommer kunna rullas ut på stadsbasis. Vi ansluter en stad åt gången.

- Samtidigt måste fler regioner och räddningstjänster ansluta sig. Att det är möjligt att leverera till två miljoner invånare idag betyder att det fortfarande saknas åtta. Det kan inte få ta fem år att få med alla på båten för något som räddar liv.

- Det är en extremt enkel process för räddningstjänster och regioner för att gå med och när jag ser antalet prio-1 larm där insatsen gått snabbare tack vare att accesser bara fungerar, ja, då vet jag inte vad man ska vänta på, avslutar Johnny Berlic.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido
Amido levererar tjänster som ska förenkla passageadministrationen för fastighetsägare. Genom Bolagets egenutvecklade plattform Alliera kan fastighetsägare digitalt ge behörighet och därmed bestämma vem som ska ha tillgång till en fastighet. I Amidos webbaserade plattform Alliera, kan kunder administrera sina passagesystem, tvättstugebokningar och digitala nyckelskåp. Alliera är integrerad med flera leverantörer för inpassage vilket leder till att kunden enbart behöver använda ett system för sin administration.

 

Amido är Frihet, Enkelhet och Säkerhet

Vår vision är administrationsfria och öppna passersystem där du får full frihet att välja det som är bäst för varje dörr. Detta gör vi genom vår plattform Alliera som förenar många olika passersystem så de enkelt kan skötas online genom ett gränssnitt – många fabrikat, ett system.

Alliera används av fastighets- och bostadsbolag, kommuner, lärosäten och Regioner samt i industrin.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amido AB (publ)

Prenumeration