Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-01-13 09:49:25

Compare-IT Nordic AB: Compare-IT och Srenity Solutions har tecknat samarbetsavtal kring lösningar för smarta bostäder

Compare-IT och Srenity Solutions har tecknat samarbets- och integrationsavtal. Tekniken ska i första fasen användas i en pilot för Heimstaden.

Med hjälp av appen ska Heimstadens hyresgäster kunna testa att använda smart teknik i bostaden för ökad komfort och trygghet. 

Som tidigare kommunicerats har Compare-IT fått order på Smart Homeline till ett pilotprojekt i Heimstadens utvalda fastighet i Malmö-området. Det är Compare-ITs första projektleverans till en befintlig hyresfastighet och produkterna som levereras är produktserien Smart Homeline.

Genom att Srenity integrerar med Compare-ITs lösning Smart Homeline kan fastighetsägaren genom Srenitys boendeapp och plattform erbjuda sina hyresgäster en helt ny upplevelse i bostaden såsom att mäta temperatur, få notiser om brand och fukt och kontrollera enskilda uttag i appen.

Igor Miskovic, CTO Compare-IT kommenterar: 
"-Tillsammans med Srenitys plattformslösning och vår Smart Homeline lösning skapas ett bredare och bättre erbjudande för användaren. Vår Smart Homeline lösning har ett öppet API just för att vi tror på samarbeten och integrationer med olika tjänster för att skapa mer värde för både boende och fastighetsägare. Vi ser mycket fram emot lanseringen av pilotprojektet tillsammans med Heimstaden och Srenity." 

 
Ante Baric, VD Srenity Solutions kommenterar: 
"-För våra kunder är det viktigt att kunna erbjuda lösningar på den boendes villkor; målgruppsanpassade tjänster, trygghetstjänster till äldre i samarbete med tjänsteleverantörer och komfortskapande tjänster för dem som vill uppleva lite mer lyx och som vill kunna styra bostaden genom olika funktioner i appen. Hyresgästen vill ha en samlad och enkel upplevelse av den digitala bostaden och det är något vi erbjuder Heimstaden genom vår boendeapp och plattform. Genom att integrera Compare-ITs lösning Smart Homeline kan Heimstaden erbjuda hyresgästerna ökad komfort och trygghet genom smart teknik i bostaden som också ger nyttor tillsammans med övrig teknik i fastigheten."  
 
Adam Molin, Systemtekniker och Projektansvarig Heimstaden kommenterar: 
"-Med Srenitys öppna lösning kan vi tillgängliggöra smarta hem funktioner i Srenitys boendeapp, och genom Compare-ITs lösningar kan vi erbjuda uppkopplade sensorer för brand, vattenläckage, temperatur och styrning av utvalda eluttag. Det ger oss möjlighet att visa hur vi genom smart teknik i hemmet kan öka både komfort och säkerhet i våra bostäder. Dessutom kan vi använda tekniken för att öka kvaliteten i vår egen förvaltning"
   

För ytterligare information

Henrik Jarl         

VD, Compare-IT Nordic AB                                      

Telefon: 0767- 62 13 46                                           

E-post: henrik.jarl@compare-it.se

Ante Baric         

VD, Srenity Solutions AB                                          

Telefon: 0739-32 45 74                                            

E-post: ante.baric@srenity.se

Adam Molin      

Systemtekniker, Heimstaden                                   

Telefon: 0708-33 04 53                                            

E-post: adam.molin@heimstaden.com  

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se

Om Srentity

Srenity Solutions grundades mot bakgrund av det enorma behovet i fastighetsbranschen att göra livet enklare i fastigheten genom att få saker i byggnader att funka tillsammans. Srenity ska bidra till ett smartare och hållbarare samhälle genom att leda utvecklingen för digitala tjänster i fastigheter. Srenity erbjuder en flexibel boendeapp och en öppen plattform för IoT och integration för digital teknik i fastighet och bostad. 
 

Om Heimstaden

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Heimstaden har ca 97 800 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 131 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2021.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB

Prenumeration