Press release from Companies

Publicerat: 2021-02-11 09:00:00

MedicPen AB: Sista dag för handel med BTU i MedicPen Aktiebolag

MedicPen Aktiebolags (publ) nyligen genomförda företrädesemission är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade units (BTU) är den 15 februari 2021.

Stoppdag hos Euroclear är den 17 februari 2021 och omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker den 19 februari 2021. När det gäller första dag för handel i TO5, se separat pressmeddelande.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 11 februari 2021, kl.09.00 CET.

För mer information kontakta: MedicPen Aktiebolag (publ), VD Jan Andersson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, mobil 0733-600196.

Om MedicPen

MedicPen utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB