Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-02-11 15:43:16

EQL Pharma AB: Inbjudan till presentation i samband med EQL Pharmas kvartalsrapport, tredje kvartalet, 2020/21

EQL Pharma AB (publ) offentliggör på sen eftermiddag, torsdagen den 18 februari, sin kvartalsrapport för tredje kvartalet (oktober-december) 2020/21.

Fredagen den 19:e februari, klockan 9.30 (CET), håller företaget en presentation via videokonferens. Presentationen riktar sig till aktieägare och potentiella aktieägare. VD och koncernchef Christer Fåhraeus presenterar och kommenterar kvartalsrapporten. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor för de som deltar.

Anmäl ditt intresse att deltaga på presentationen till Jennie Sterning, CFO på EQL Pharma, via e-post på jennie.sterning@eqlpharma.com Du kommer därefter bli inbjuden till videokonferensen som hålls via Microsoft Teams. Det finns även möjlighet att ringa in. Möteslänk samt inringningsuppgifter erhålls i samband med inbjudan.

Datum och tid
Fredagen den 19 februari, klockan 9.30 (CET), startar presentationen som, inklusive frågestund, avslutas senast 10.30 CET.
Försäkra dig om att du är kan deltaga på videokonferensen genom att koppla upp dig en stund före konferensens början.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 17 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2021 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 10 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration