Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-02-26 07:50:22

Blick Global Group AB: Blick Global Groups VD Erik Ahlberg om 2020,  förvärv och framtiden (video)

Blick presenterade idag den 26 februari 2021 sin bokslutskommuniké. Här summerar vd Erik Ahlberg året som gått samt sina tankar om bolagets väg framåt. 

Intervju vd Erik Ahlberg, Blick Global Group

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobalgroup.com.

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration