Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-02-26 08:39:57

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ): Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), kompletterande information avseende datum för kallelsen samt offentliggörandet av bolagets årsredovisning ink. revisionsberättelse 2020.

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), komplettering avseende datum för kallelse samt offentliggörandet av bolagets årsredovisning inkluderande revisionsberättelse 2020.

Kallelsen kommer att distribueras marknaden den 15 mars 2021. Årsredovisning samt revisionsberättelse kommer att distribueras marknaden den 31 mars 2021.

Kalendarium kommunicerat i bolagets Bokslutskommuniké 2020 har uppdaterats med ovan information och uppdaterad version biläggs denna kommunikation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Bülow

VD Mälardalens Omsorgsfastigheter AB

Telefon: +46 (0) 70 745 01 60

post@mofastab.se

Mälardalens Omsorgsfastigheter i korthet

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar idag ca 84 000 kvadratmeter, fördelat på 75 fastigheter. Huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden och detta undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort underliggande behov i kombination med en brist på platser för patienter som behöver vård.

För mer information gällande Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ), vänligen besök www.mofastab.se och www.spotlightmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Prenumeration