Press release from Companies

Publicerat: 2021-03-03 09:15:00

MedicPen AB: Finspångs kommun väljer Medimi®Smart

Finspångs kommun tog i början av 2021 om sin snabbupphandling från 2020 för system av läkemedelsrobot. Även denna gång antas Telenta som leverantör. Telentas erbjudande består av MedicPens lösning Medimi®Smart samt deras egen "dygnet runt" support. Kontraktet omfattar minst tio patienter och löper över ett år. I upphandlingen var vi i konkurrens med andra lösningar baserade på dospåsar. Implementering förväntas starta i slutet av första kvartalet 2021.

MedicPens VD Jan Andersson kommenterar: "Vi är mycket nöjda med att Telenta tilldelas upphandlingen och att vi nu tilldelats vår första upphandling i Sverige. Vårt fokus på att öka kännedomen om Medimi®Smart, samt säkerställa att upphandlingar reflekterar vår lösning på ett bra sätt, ger god effekt. Detta visar naturligtvis åter igen att Medimi®Smart är en riktigt bra lösning."

Finspångs kommun tillämpar en avtalsspärr på tio dagar. Detta innebär att en eventuell överprövning måste ske inom 10 dagar och att det slutgiltiga kontraktet kan ingås först tio dagar efter tilldelningsbeslutet fattats.

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), VD Jan Andersson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, mobil 0733-600196.

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 09:15 den 3 mars 2021.

MedicPen utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB