Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-09 09:39:21

Sensor Alarm Norden AB: Rättelse: Sensor Alarms nyemission inför notering övertecknades

Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande

Den 7 april 2021 avslutades teckningstiden i Sensor Alarm Norden AB:s ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") nyemission om totalt cirka 22,4 MSEK inför notering på Spotlight Stock Market ("Spotlight"). Nyemissionen tecknades till totalt cirka 62,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 279 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 22,4 MSEK före emissionskostnader som uppgår till 2,1 MSEK. Genom nyemissionen kommer Sensor Alarm att tillföras cirka 1 700 nya aktieägare. Första dag för handel i Sensor Alarms aktie på Spotlight är planerad till den 23 april 2021.

VD Martin Norsebäck kommenterar:

"Vi är mycket tacksamma för intresset i nyemissionen och jag vill tacka alla som har valt att investera i Sensor Alarm. Det kapital som vi nu erhåller kommer att finansiera vår tillväxtstrategi med ökade produktions- och försäljningsresurser för att ta en stark position som en av de ledande leverantörerna av hemlarm på den nordiska marknaden. Vi är övertygade om att Sensor Alarms konkurrenskraftiga erbjudande kommer att nå den stora grupp hushåll som i dagsläget saknar en hemlarmslösning i Norden."

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till totalt cirka 62,6 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 279 procent. 2 800 000 aktier kommer att nyemitteras och Sensor Alarm tillhandahålls cirka 22,4 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 2,1 MSEK. Genom nyemissionen kommer Sensor Alarm att tillföras cirka 1 700 nya aktieägare. Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i memorandumet och avräkningsnotor förväntas skickas ut idag den 9 april 2021. Tecknare som inte tilldelats aktier erhåller ingen avräkningsnota.

Antal aktier och aktiekapital

När Sensor Alarms nyemission har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 8 132 500 och aktiekapitalet att uppgå till 813 250 SEK.

Första handelsdag

Första dag för handel i Sensor Alarms aktie på Spotlight är planerad till den 23 april 2021. Aktien kommer att handlas under kortnamnet "SELARM" och aktiens ISIN-kod är SE0015657663.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Sensor Alarm i samband med nyemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

Denna information är sådan som Sensor Alarm Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9/4 2021.

För mer information om Sensor Alarm, vänliga kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 (0) 72-729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

Hemsida: www.sensoralarm.se

För mer information om nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission 

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10 

E-post: info@sedermera.se

Sensor Alarm är en snabbt växande utmanare av hemlarmstjänster för privatpersoner och mindre företag. Utifrån missionen tryggt, enkelt och prisvärt har Sensor Alarm skapat en smart säkerhetsplattform som larmar upp bostäder och lokaler utan fysisk installation på ca 20 minuter.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration