Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-16 10:00:00

MedicPen AB: Västra Hamnen Corporate Finance inleder analysbevakning av MedicPen

MedicPen AB (publ) har ingått avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB om så kallad uppdragsanalys. Analysen innefattar en oberoende genomgång av bolaget, dess produkter, marknader och konkurrenter samt ett finansiellt scenario som utgör underlag för en samlad bedömning av motiverat börsvärde för bolaget.

I sin inledande analys skriver Västra Hamnen bland annat:

"Bolaget adresserar en marknad med låg penetrationsgrad och där ett flertal megatrender stödjer tillväxtutsikterna. De viktigaste trenderna är att antalet äldre växer snabbt samt att läkemedelskonsumtionen ökar. För att klara det ökande omsorgsbehovet tvingas välfärdstjänsterna att ta ny teknik till hjälp för att höja effektiviteten. MedicPen har via pilotprojekt dokumenterat att bolagets produkt möjliggör både effektivisering och kvalitetsförbättring för omsorgstagare.”

Vidare konkluderar Västra Hamnen att:”Med hänsyn till tillväxtutsikterna och vår nuvarande bedömning av risker, anser vi att ett motiverat värderingsspann för aktien i nuläget är 0,56 – 0,92 SEK per aktie. När bolaget väl passerar ytterligare tillväxthinder och bevisar sin motståndskraft mot riskerna, ser vi goda möjligheter till framtida upprevideringar av värderingsspannet.”

Den fullständiga analysen finns tillgänglig på Västra Hamnens hemsida https://www.vhcorp.se/notis/default.aspx?NotisID=2488 och kommer att följas upp och revideras löpande.
 

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), VD Jan Andersson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, mobil 0733-600196.

Om MedicPen

MedicPen utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB