Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-23 08:50:00

Sensor Alarm Norden AB: Idag inleds handeln i Sensor Alarm Norden AB:s aktier på Spotlight Stock Market

Idag, den 23 april 2021, inleds handeln i Sensor Alarm Norden AB:s (”Sensor Alarm” eller ”Bolaget”) aktier på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Aktier handlas under kortnamnet
”SELARM” och ISIN-kod för aktien är SE0015657663


Martin Norsebäck VD & Peter Jakobsson Styrelseordförande

Nyemission av aktier inför notering

Noteringen på Spotlight har föregåtts av en nyemission om totalt cirka 22,4 MSEK. Nyemissionen övertecknades till totalt cirka 62,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 279 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 22,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK. Genom nyemissionen tillförs Sensor Alarm cirka 1 700 nya aktieägare.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Sensor Alarm i samband med noteringsemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information om Sensor Alarm, vänliga kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 (0) 72-729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

Hemsida: www.sensoralarm.se

För mer information om nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission 

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10 

E-post: info@sedermera.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration