Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-26 16:35:49

Blick Global Group AB: Blick Global Group byter till redovisningsregelverk IFRS, senarelägger därmed första delårsrapporten

Blick Global skjuter på rapporten för det första kvartalet till torsdagen den 27 maj 2021, från tidigare 28 april.

Anledningen är att bolaget befinner sig i en pågående övergång från redovisningsregelverk K3 till IFRS (International Financial Reporting Standards). IFRS är ett krav för att kvalificera sig till Spotlight NEXT samt ämnar sig bättre för genomförda samt kommande förvärv.

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobalgroup.com.

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration