Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-28 19:41:41

Medfield Diagnostics AB: Rättelse av datum för handel med teckningsrätter i Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB (publ) har tidigare meddelat en tidplan för en förestående företrädesemission. Korrekt datum för handel med teckningsrätter är 10 – 19 maj.

Medfield Diagnostics AB (publ) har tidigare meddelat en tidplan för en förestående företrädesemission. Korrekt datum för handel med teckningsrätter är 10 – 19 maj.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB