Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-11 16:45:25

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics AB publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Medfield Diagnostics AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2020 med tillhörande revisionsberättelse finns från och med i dag tillgänglig på bolagets hemsida www.medfielddiagnostics.com och på bolagets kontor.  

Under året fortsatte ett intensivt arbete med att utveckla vår mjukvara och AI-algoritmer. Jag är mycket stolt över vårt utvecklingsteam som i slutet av året föreslog ledningen att låsa den första algoritmen för detektion av stroke. Det är också glädjande att Medfield under året lyckats stärka marknadssamarbetet inom offshore. MD 100 Strokefinder kommer att kunna tillföra ett stort värde för de människor som har en utsatt lokalisering långt ifrån kvalificerad sjukvård. Jag ser mycket fram emot ett spännande och framgångsrikt 2021”, kommenterar Stefan Blomsterberg, VD för Medfield Diagnostics AB.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl 16.45.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB