Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-11 17:30:43

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics AB: Komplettering av Årsredovisning för verksamhetsåret 2020-01-01--2020-12-31

Medfield Diagnostics AB (Spotlight Stock Market: MEDF) meddelar att bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2020 samt revisionsberättelse har publicerats.

Den idag tidigare publicerade versionen av årsredovisning för 2020 kompletteras härmed med revisionsberättelse. Medfields årsredovisning för 2020, som bifogas i detta pressmeddelande, har nu kompletterats med revisionsberättelsen. Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgänglig och kan laddas ner från bolagets webbsida, www.medfielddiagnostics.com

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl 17.30.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group