Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-24 13:30:00

MedicPen AB: MedicPen Aktiebolag byter namn till Medimi AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från MedicPen Aktiebolag (publ) till Medimi AB och bolaget byter därmed även aktienamn och kortnamn. Bolagets aktie kommer att handlas under det nya aktienamnet Medimi och det nya kortnamnet MEDIMI.

Sista dag för handel med det befintliga kortnamnet MPEN är onsdagen den 26 maj 2021 och första dag för handel med det nya kortnamnet MEDIMI är torsdagen den 27 maj 2021. CFI och ISIN-koderna ändras inte. FISN-koden ändras till Medimi/SH.

Den 27 maj 2021 kommer även bolagets webbsida ändra adress till www.medimiab.com

Medimis VD Jan Andersson kommenterar: "Namnbytet har varit en del av vår plan för bolaget sedan vi gick från utvecklingsbolag till fokus på kommersialisering. MedicPen som namn representerar inte längre var bolaget står idag. Medimi är ett naturligt val för ny varumärkesplattform då det har en tydlig koppling till vad vi gör idag med Medim®Smart i centrum. Medimi kan även enkelt expanderas vid behov. Genom att byta namn till Medimi AB kommer vi att optimera både resultaten av vår marknadsföring och kostnaderna för densamma"

För mer information kontakta

Jan Andersson, CEO/VD Medimi AB

+46 733 60 01 96

jan.andersson@medicpen.com

Om Medimi

Medimi utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på° Medimis patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på° Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB