Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-25 10:21:39

MedicPen AB: Nytt namn för teckningsoptioner i samband med namnbytet från MedicPen Aktiebolag till Medimi AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från MedicPen Aktiebolag (publ) till Medimi AB och bolaget byter därmed även namn och kortnamn på bolagets teckningsoptioner. Bolagets teckningsoptioner kommer handlas under namnet Medimi TO5 och det nya kortnamnet MEDIMI TO5.

Sista dag för handel av teckningsoptioner med det befintliga kortnamnet MPEN TO5 är onsdagen den 26 maj 2021 och första dag för handel med det nya kortnamnet MEDIMI TO5 är torsdagen den 27 maj. CFI och ISIN-koderna ändras inte. FISN-koden ändras till MEDIMI/OPT RTS 20220602.

För mer information kontakta
Jan Andersson, CEO/VD Medimi AB
+46 733 60 01 96
jan.andersson@medicpen.com

Om Medimi
Medimi utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på° Medimis patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på° Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB