Press release from Spotlight

Publicerat: 2014-06-19 13:19:53

Spotlight: ahaWorld noteras den 25 juni 2014

Som tidigare meddelat har AktieTorget godkänt AHA World AB:s aktie för notering. Första handelsdag för aktien blir den 25 juni 2014.

AHA World AB (publ) är moderbolaget i koncernen som äger två speloperatörer som bedriver spelverksamhet på Internet: ahaBingo och ahaCasino. Aktien har ISIN-kod: SE0005962362 och kommer att handlas under kortnamnet: AHA. Bolaget har efter spridningsemissionen cirka 180 aktieägare. Inom fyra månader från noteringstillfället måste spridningskravet om 200 aktieägare uppnås. För mer information: Goran Ristic, VD AHA World AB (publ) Telefon: +46 708 200 121 E-post: goran@ahaworld.se Hemsida: www.ahaworld.se Oskar Wollert-Olsson, Noteringsansvarig AktieTorget Telefon: 08-511 68 008

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB