Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-26 14:00:00

MedicPen AB: Aalborgs kommun offentliggör rapport om värdet av Medimis (fd MedicPen) lösning Medimi®Smart

Rapporten, som gjorts av Life Science Innovation North Denmark (LSI) på uppdrag av Aalborgs kommun, konkluderar att Medimi®Smart ger ekonomiska fördelar samt ökar kvaliteten och säkerheten i medicinhanteringen.

Utvärderingen är gjord mellan augusti 2020 och mars 2021 och fokuserar på kvalitet, ekonomi och tillfredställelse hos användare och personal inom hemsjukvården i kommunen. Rapporten är baserad på en analys av 55 användare av Medimi®Smart, Medimi®Smart är en del av den s.k. TIM-lösningen. (Totallösning för Intelligent Medicinhantering).

Rapporten kan summeras i följande huvudpunkter:

  • Hög tillfredsställelse hos patienterna när man tittar på säkerhet, trygghet och självständighet. 91 % av de tillfrågade användarna skulle rekommendera Medimi®Smart till en vän.
  • Medimi®Smart ökar kvaliteten på medicinhanteringen för patienten. Både säkerheten och följsamheten (hur väl patienten följer sitt recept) för lösningen är hög och ligger över 99 %.
  • Medimi®Smart ger ekonomiska fördelar i form av tidsbesparing och förbättrad effektivitet.

Hela rapporten kan läsas på: https://referater.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=22580666-25044771-1.pdf&type=bilag&pdfid=127682

Jan Andersson, Medimis VD kommenterar: "Vi är mycket nöjda med att en oberoende rapport så tydligt bekräftar vår värdeproposition och vilka fördelar vår lösning erbjuder. Rapportens omfattning, 55 patienter under 7 månader ger den mycket god trovärdighet och relevans. Rapporten kommer framgent att vara en central del av vår marknadsföring"

För mer information kontakta

Jan Andersson, CEO/VD Medimi AB

+46 733 60 01 96

jan.andersson@medicpen.com

Om Medimi (fd MedicPen)

Medimi utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på° Medimis patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på° Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB