Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-02 19:11:12

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ): Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) förvärvar fastighet vid Globen i Stockholm för 111 MSEK.

Mälardalens Omsorgsfastigheter (Mofast) har tecknat ett avtal om förvärv av fastigheten Kolonnaden 1 i Stockholm med adress Pelargatan 15 vid Globen. Fastigheten är en bostadsfastighet om 2 293 kvm och den förvärvas för 111 MSEK. Säljare är familjen Ivarsson som sedan tidigare är aktieägare i Mofast och stora fastighetsägare i framför allt Örebro och Södertälje.

Fastigheten omfattar 46 lägenheter- och 15 P-platser och har en total uthyrningsbar yta på 2 293 kvm. Fastigheten har i dagsläget ett driftnetto på ca 2,9 MSEK per år.

Fastigheten faller under rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt enligt §6. Vilket innebär att fastighetens bostadsrättsförening har hembud på fastigheten. Ett slutgiltigt tillträde kan först ske efter det att hembudet löpt ut vilket beräknas kunna ske under Q4 2021.

Affären genomförs genom att säljaren erhåller aktier i Mofast till ett värde om 50 MSEK, aktiepriset har fastställt till 97,22 sek genom ett volymavvägt 5 dagars medelvärde av kursen. Resterande del finansieras via banklån.

”Vi är nöjda med förvärvet av fastigheten och dess centrala läge med närhet till Globen. I Fastigheten finns möjlighet till standardhöjande renoveringar i lägenheterna vid omflyttningar samt utveckling av nya lägenheter vilket är i linje med bolagets mål. Med förvärvet ökar andelen bostäder i Mofast portfölj vilket är i linje med bolagets kommunicerade strategi. Att familjen Ivarsson väljer att öka sitt innehav i Mofast via denna affär ser vi som ett kvitto på att bolaget är på rätt väg och att dom ser långsiktigt på sitt engagemang och ägande i bolaget” säger Mathias Bjerkelius, VD Mofast AB.

Styrelsen

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)


Denna information är sådan som Mälardalen Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-02 19:11 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mathias Bjerkelius

VD Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 794 20 40

mathias.bjerkelius@mofastab.se

Om Mofast

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) är ett fastighetsbolag som i dess koncernbolag äger och förvaltar en samhälls- och bostadsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar ca 84 000 kvadratmeter, fördelat på 75 fastigheter med ett fastighetsvärde om ca 1,9 mdkr. Hyresgästerna består i huvudsak av statliga aktörer, kommun- och landsting, samt några av Sveriges största vårdbolag. Bolaget äger och förvaltar även bostadsfastigheter framför allt i Stockholmsområdet. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och dess huvudkontor ligger i Stockholm.

För mer information gällande Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), vänligen besök www.mofastab.se och www.spotlightmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Prenumeration