Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-11 09:00:00

Medfield Diagnostics AB: VD-brev från Medfield Diagnostics AB

VD kompletterar bolagstämman och ger en uppdatering till aktieägarna.

VD kompletterar bolagstämman och ger en uppdatering till aktieägarna genom denna film som finns på länken
https://www.medfielddiagnostics.com/wp-content/uploads/2021/06/VD-brev-2021-06-10.mp4

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB